Schouderklachten

De klachten kunnen meerdere oorzaken hebben, maar steeds ligt aan de klachten een verstoring van de balans tussen belasting en belastbaarheid ten grondslag. In veel gevallen zijn de klachten voorafgegaan door langdurig uitgevoerde activiteiten met herhaalde bewegingen, of een langdurig volgehouden statische houding waarbij de arm, nek en/of schouder betrokken waren. Dit geeft vaak pijn, stijfheid en/of beperking in beweging/functie.

Hoe ontstaat het?

Niet iedereen die klachten krijgt aan de arm, nek en/of schouder ontwikkelt een langdurig gezondheidsprobleem. Sommige mensen zijn in staat de eisen die aan hen gesteld worden (belasting) af te stemmen op hun actuele lichamelijke en mentale vermogens (belastbaarheid). Bij pijn en andere symptomen passen zij de belasting van de arm, nek en/of schouder aan.

Anderen kunnen dit echter niet en bij hen ontstaat een langdurig beloop van het gezondheidsprobleem. De samenhang tussen de stoornissen in functies, beperkingen in activiteiten en/of participatieproblemen is dan niet altijd duidelijk.

Ook de wijze waarop een patiënt met zijn gezondheidsprobleem omgaat, speelt een rol. Die wordt deels bepaald door iemands opvattingen over zijn gezondheidsprobleem en deels door de betekenis die iemand toekent aan de symptomen (‘beliefs’), die op hun beurt weer worden beïnvloed door kenmerken van de persoon zelf, en de interactie tussen de patiënt en zijn omgeving (sociale factoren).

Wat kan ik eraan doen?

Omdat schouderklachten zo veel verschillende oorzaken kunnen hebben zijn er hier een aantal oefeningen die algemene mobiliteit en kracht in de schouders aanpakt!

Klik hier voor eenvoudige oefeningen
Klik hier voor meer oefeningen